Cam Hong   ::   Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh

Thang - Ladder  ::   Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor  ::   Xe Nâng - Pallet Truck  ::   Xe Đẩy - Hand Truck  ::   Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh

Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh

Lưới Nhôm - Aluminum Mesh   ::   Lưới Sợi Thủy Tinh - Fiberglass Mesh

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh

Lưới Nhôm - Aluminum Mesh

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
AL 40 Lưới nhôm – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1 mét, chiều dài nguyên cuộn 30.5 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
AL 48 Lưới nhôm – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.2 mét, chiều dài nguyên cuộn 30.5 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
AL 60 Lưới nhôm – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.5 mét, chiều dài nguyên cuộn 30.5 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   

Lưới Sợi Thủy Tinh - Fiberglass Mesh

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
FG 40 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 48 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.2 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 60 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.5 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 72 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.8 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   


 

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc