Cam Hong   ::   Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor

Thang - Ladder  ::   Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor  ::   Xe Nâng - Pallet Truck  ::   Xe Đẩy - Hand Truck  ::   Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh

Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor

Loại Ống Lăn - Roller Type   ::   Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor

Loại Ống Lăn - Roller Type

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
RFA40 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFA35 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFF40 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Sắt U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFF35 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Sắt U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RAF40 Băng Trượt – Loại Ống Nhôm Φ49 , Thanh Să U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
Xem toàn bộ ...

Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
WHA540 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA530 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 5 mm, Khổ Ngang 300 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA340 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 3 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA330 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 3 mm, Khổ Ngang 300 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   


 

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc