Cam Hong :: Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor  :: Loại Ống Lăn - Roller Type

Loại Ống Lăn - Roller Type  ::   Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Loại Ống Lăn - Roller Type

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
RAA35 Băng Trượt – Loại Ống Nhôm Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RAA40 Băng Trượt – Loại Ống Nhôm Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RAF35 Băng Trượt – Loại Ống Nhôm Φ49 , Thanh Sắt U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RAF40 Băng Trượt – Loại Ống Nhôm Φ49 , Thanh Să U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFA35 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFA40 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Nhôm U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFF35 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Sắt U Dày 5 mm, Khổ Ngang 350 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
RFF40 Băng Trượt – Loại Ống Sắt Φ49 , Thanh Sắt U Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
    

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc