Cam Hong :: Băng Trượt Hàng - Gravity Conveyor  :: Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

Loại Ống Lăn - Roller Type  ::   Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Loại Bánh Trượt - Skate-wheel Type

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
WHA330 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 3 mm, Khổ Ngang 300 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA340 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 3 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA530 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 5 mm, Khổ Ngang 300 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
   
WHA540 Băng Trượt – Loại Bánh Xe Nhựa, Thanh Nhôm Dày 5 mm, Khổ Ngang 400 mm. Chiều dài tiêu chuẩn 3.0 mét. MT Việt Nam
0 VNĐ
    

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc