Cam Hong :: Lưới Côn Trùng - Insect Screen Mesh  :: Lưới Sợi Thủy Tinh - Fiberglass Mesh

Lưới Nhôm - Aluminum Mesh  ::   Lưới Sợi Thủy Tinh - Fiberglass Mesh

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Lưới Sợi Thủy Tinh - Fiberglass Mesh

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
FG 40 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 48 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.2 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 60 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.5 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
   
FG 72 Lưới sợi thủy tinh – Nguyên cuộn. Khổ rộng 1.8 mét, chiều dài nguyên cuộn 183 mét. PHIFER USA
0 VNĐ
    

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc