Cam Hong :: Xe Nâng - Pallet Truck  :: Xe Nâng Cao - Walkie Stacker

Xe Nâng Tay - Hand Pallet Truck  ::   Xe Nâng Cao - Walkie Stacker  ::   Xe Nâng Bàn - Hand Lift-table Truck  ::   Xe Nâng Thùng Phuy - Oil Drum Stacker

Loại Nâng Tay - Hand Lifting Type  ::   Loại Nâng Điện - Electric Battery Type

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Xe Nâng Cao - Walkie Stacker

Loại Nâng Tay - Hand Lifting Type

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
XNO 04-150 Xe nâng ống - Tải nâng 400 kg ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XC 52-05 Xe Nâng Cao – Loại Nâng Tay. Hành Trình Nâng Cao Nhất: 1500 mm. Tải trọng nâng: 500 kg. ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XC 59-10 Xe Nâng Cao – Loại Nâng Tay. Hành Trình Nâng Cao Nhất: 1500 mm.Tải trọng nâng: 1000 kg. ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
    

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc