Cam Hong   ::   ICHIMENS

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

ICHIMENS

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
XB 1000 Xe đẩy bàn - Tải 1000 Kg ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XB 300 Xe đẩy bàn - Tải 300 Kg ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XB 500 Xe đẩy bàn - Tải 500 Kg ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XC 52-05 Xe Nâng Cao – Loại Nâng Tay. Hành Trình Nâng Cao Nhất: 1500 mm. Tải trọng nâng: 500 kg. ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XC 59-10 Xe Nâng Cao – Loại Nâng Tay. Hành Trình Nâng Cao Nhất: 1500 mm.Tải trọng nâng: 1000 kg. ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XNO 04-150 Xe nâng ống - Tải nâng 400 kg ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XNT 540/1190 Xe Nâng Tay – Kích thước càng nâng: W540*L1190 mm. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XNT 640/1190 Xe Nâng Tay – Kích thước càng nâng: W640*L1190 mm. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR 48 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ400: Φ600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR 68 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ400: Φ600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR 812 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ800: Φ1200. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR1216 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ1200: Φ1600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   

 

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc