Cam Hong   ::   KENFON

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

KENFON

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
KF-B03 Xếp kiểu A - Có tay vịn - Nhôm hợp kim cứng, nhẹ. Số bậc sử dụng: 03 KENFON Việt Nam
0 VNĐ
   
KF-B04 Xếp kiểu A - Có tay vịn - Nhôm hợp kim cứng, nhẹ. Số bậc sử dụng: 04 KENFON Việt Nam
0 VNĐ
   
KF-D03 Xếp kiểu A - Không có tay vịn - Nhôm hợp kim cứng, nhẹ. Số bậc sử dụng 03 KENFON Việt Nam
0 VNĐ
   
KF-D04 Xếp kiểu A - Không có tay vịn - Nhôm hợp kim cứng, nhẹ. Số bậc sử dụng 04 KENFON Việt Nam
0 VNĐ
   
KF-D05 Xếp kiểu A - Không có tay vịn - Nhôm hợp kim cứng, nhẹ. Số bậc sử dụng 05 KENFON Việt Nam
0 VNĐ
   

 

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc