Cam Hong :: Xe Nâng - Pallet Truck :: Xe Nâng Tay - Hand Pallet Truck :: Nâng Vật Tròn - Scroll Lifting

Xe Nâng Tay - Hand Pallet Truck  ::   Xe Nâng Cao - Walkie Stacker  ::   Xe Nâng Bàn - Hand Lift-table Truck  ::   Xe Nâng Thùng Phuy - Oil Drum Stacker

Nâng Pallet - Pallet Lifting  ::   Nâng Vật Tròn - Scroll Lifting

Vui lòng đăng nhập vào tài khoản để xem giá sản phẩm

Nâng Vật Tròn - Scroll Lifting

 ImageCodeDescription ManufacturerOriginPriceQty 
XTR 48 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ400: Φ600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR 68 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ400: Φ600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR 812 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ800: Φ1200. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   
XTR1216 Xe Nâng Vật Tròn – Đường kính vật nâng: Φ1200: Φ1600. Tải trọng nâng: 2500 kg. Piston nâng đạt chuẩn: BS EN 1757-2:2001 ICHIMENS Việt Nam
0 VNĐ
   

 

Cửa cuốn đức motor cửa cuốn cửa cuốn úc